Αναζήτηση στη σελίδα της ΔΟΕ
 
Αναζήτηση στο Google
Google
 
Οι θέσεις της Δ.Ο.Ε
από ΔΟΕ
Δημοσιευμένο Τρίτη 6 Μαΐος 2008
Εκτύπωση   

Συλλογικές διαπραγματεύσεις 2003 -2004

ΠΡΟΤΑΣΗ:

1. Να γίνει λεπτομερής έλεγχος όλων των διδακτηρίων και να εκδοθούν πιστοποιητικά περί τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας.

2. Να υπάρχει υπεύθυνος σχολίατρος για όλα τα σχολεία, ο οποίος θα τα επισκέπτεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

3. Να υπάρχουν φύλακες σε όλα τα σχολεία της χώρας.