Τηλεφωνικός Κατάλογος Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Π.Ε.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας

Πολυνομοσχέδιο για την παιδεία ( Όλα τα πρακτικά της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων - Η τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΟΕ Δημήτρη Μπράτη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής με τις τοποθετήσεις βουλευτών-Ο νόμος όπως ψηφίστηκε στη Βουλή)

Οι βάσεις των μεταθέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για κάθε περιοχή για τα έτη 2006 ,2007, 2008 και 2009
Θέματα Εξετάσεων Διδασκαλείων 2002-2009
Χαιρετισμός - τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΟΕ στο διήμερο Συνέδριο 11-12 Δεκέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης με θέμα:« Αυτοδιοίκηση και Παιδεία»

Υπουργείο Παιδείας: Η Α/βάθμια εκπαίδευση σε αριθμούς (μαθητές και εκπαιδευτικοί ανά κλάδο) το 2008/09

Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων

 
 

Συνταξιοδοτικά ενημερωτικά θέματα του Γιάννη Μπαλάγκα

Οι παροχές που χορηγεί ο ΟΠΑΔ στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, οι δικαιούχοι αυτών και οι προϋποθέσεις παροχής τους (ΦΕΚ 213/17-02-2005)

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Εκπαιδευτικός
Υπηρεσιακά
Μεταθέσεις
Αποσπάσεις
Διορισμοί
Άδειες
Μισθολογικά
Συνταξιοδοτικά

Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα των εκπαιδευτικών του Δημοσίου (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ,ΑΘΗΝΑ 2008)

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι

Σχολικές Μονάδες

Διάφορα
Αναζήτηση Σχολείων
Ειδική Αγωγή

Διάφορα
Αυτόματη Αναζήτηση Ανακοινωμένων Νέων Θέσεων ΔΕΠ
ΑΣΕΠ 2008 : Χρήσιμες πληροφορίες για το δάσκαλο και τη νηπιαγωγό
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία
Το νομικό πλαίσιο για τους διορισμούς και τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών
Το νομικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων
Τι ισχύει για τις εκπαιδευτικές άδειες
Μόρια Δημοτικών Σχολείων
Μόρια Νηπιαγωγείων
Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
(Επικαιροποίηση Ιουνίου 2008)
Ερωτήσεις απαντήσεις για τις αποσπάσεις στο εξωτερικό
Γενικές πληροφορίες για το επιμίσθιο
Θέματα Εξετάσεων Διδασκαλείων 2002-2009
Κωδικοποιημένη εκπαιδευτική νομοθεσία. "Το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού". Νέα έκδοση (Γ΄). Του Γ. Δημητρακόπουλου, Αιρετού ΠΥΣΠΕ Πειραιά.
Παροράματα στα νέα διδακτικά πακέτα Π.Ε.
Διδακτικά πακέτα Δημοτικού
Εκπ/κό Λογισμικό Δημοτικού

Θέατρα-Μουσεία-Βιβλιοθήκες

Θέατρα που δέχονται την εκπτωτική κάρτα της ΔΟΕ (2009)
Θεματικός Κατάλογος Μουσείων της Ελλάδας
Βιβλιοθήκες Ελλάδας , ευρωπαϊκών και άλλων χωρών

Κάρτα ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους , τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης

ΥΠΕΠΘ-Περιφερειακές Δ/νσεις-Δ/νσεις -Γραφεία-ΠΕΚ κτλ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ

Οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και οι αρμοδιότητες τους
Τηλεφωνικός Κατάλογος Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τηλεφωνικός Κατάλογος Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
Περιοχές Ευθύνης - Τηλέφωνα Διευθύνσεων Π.Ε
Κατάλογος ανεξάρτητων - αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ΥΠΕΠΘ
Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε.
Διευθύνσεις ΠΕΚ και εξακτινωμένων ΠΕΚ
Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της χώρας
Ομοσπονδίες-Ενώσεις Γονέων

Υπολογισμός Σύνταξης
Σχολικές Επιτροπές
Πληροφορίες για τις Σχ.Επιτροπές (Μέρος 1ο)
Πληροφορίες για τις Σχ.Επιτροπές (Μέρος 2ο)
Έντυπα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Πίνακας πιστοποιητικών -δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Δημόσιες Υπηρεσίες

Επίκαιρα

Πως προσδιορίζεται η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων
Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπ/κών που υπηρετούν στα Δημοτικά σχολεία
Eπίσημες διακοπές και αργίες που προβλέπονται για τα Σχολεία

Επισκεφθείτε την παλιά ιστοσελίδα της ΔΟΕ

από
Δημοσιευμένο Παρασκευή 1 Φεβρουάριος 2013
Εκτύπωση   

 

ΝΟΜΟΣ  4115/2013 - "Οργάνωση  και  λειτουργία  Ιδρύματος  Νεολαίας  και  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Εθνικού  Οργανισμού  Πιστοποίησης  Προσόντων και Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  και  άλλες  διατάξεις."

 Εκπαιδευτικός/Υπηρεσιακά
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ : Aλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, όπως αυτός καταρτίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής  
 Υπουργείο Παιδείας: Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 3848/2010 κατά την κάλυψη των κενούμενων θέσεων προϊσταμένων γραφείων ΠΕ & ΔΕ και τη συγκρότηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ : Aλφαβητικός πίνακας των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, όπως αυτός καταρτίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής  
 ΥΠΕΠΘ : "Διαπίστωση λήξης απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού με τη λήξη της τριετίας" 

Συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού (ΦΕΚ 217/18-6-2010)  

 ΥΠΕΠΘ :"Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. & Δ.Ε. , Σ.Ε.Κ. ,κλπ"   

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011 

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

 Εθνική Στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011 
  Δείτε το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού σημειώματος με τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 800 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  »

 Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 Το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα των 800 ολοήμερων σχολείων

 Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερων Σχολείων για το Σχολικό Έτος 2010-2011.

 Προγραμματισμός  

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ>   

 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:KΑΤΑΡΓΗΣΗ,  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   

 Προγραμματισμός λειτουργίας των 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που θα εφαρμόσουν το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Σχολικό Έτος 2010-2011.  

 ΥΠΔΒΜΘ: «Χορήγηση (για υποτρόφους) - Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011».   
 Τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στα διδασκαλεία 698 εκπαιδευτικών 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας (5/5/10)  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ :Εγκύκλιος περιορισμού προσλήψεων 

 ΥΠΕΠΘ: Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών   

 O νέοι προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  
 Αυτοξιολόγηση  της  σχολικής  μονάδας

 Γιατί προτείνουμε την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας;   

Δείτε το προς κατάθεση στη Βουλή  Σχέδιο Νόμου με τίτλο "Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού -Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις".    

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε  Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Διαπολιτισμικά Σχολεία και τα Ολοήμερα Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2010-2011».  

 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2010-2011. 

 ΥΠΕΠΘ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.  των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης».    

Ανασυγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Αττικής

 
ΥΠΕΠΘ :Κριτήρια διακοπής της λειτουργίας των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών  
ΥΠΕΠΘ:Εμβολιασμός εκπαιδευτικών   
Προκήρυξη Εξετάσεων Δασκάλων και Νηπιαγωγών για φοίτηση στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΥΠΕΠΘ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας.   

ΥΠΕΠΘ :  « Απλούστευση διαδικασίας καταγραφής απουσιών»  (με σκοπό την πιο αποτελεσματική πρόληψη της διασποράς της νέας γρίπης)  
ΥΠΕΠΘ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας. 
ΥΠΕΠΘ : Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της  γρίπης Α(Η1Ν1) στις  Σχολικές Μονάδες  και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες  
Πραγματοποίηση   Προγράμματος   Εισαγωγικής    Επιμόρφωσης     Εκπαιδευτικών   Α/θμιας   και   Β/θμιας   Εκπαίδευσης   Σχολικού   Έτους   2009-10  
ΥΠΕΠΘ :Τοποθέτηση Υποδιευθυντών και Υπεύθυνων για το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου  
Λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος 2009-2010  
ΥΠΕΠΘ : Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 2009-2010 
ΥΠΕΠΘ : Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 2009-2010 
Ποιες γυναίκες  επηρεάζονται από την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης  

EYRYDICE: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΛΛΑΔΑ 

EYRYDICE: Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα  

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου "Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (εντάσσονται νέα πτυχία στους διάφορους κλάδους των εκπαιδευτικών - Επαναπροσδιορίζονται καθηγητικές σχολές - Επανακαθορίζονται τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών συγκεκριμένων κλάδων)  

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ )   

ΥΠΕΠΘ: Απάντηση σε επιστολή σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών  
Η Εκθεση για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης του έτους 2008 από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση  
ΥΠΕΠΘ:« Διευκρινίσεις για το ωράριο εκπαιδευτικών που έχουν την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες »  
ΥΠΕΠΘ Δελτίο Τύπου :Ενημέρωση για τη νόσο των χοίρων  
ΥΠΕΠΘ: Πότε πρέπει να παραδοθούν οι σχολικές αίθουσες για τις Ευρωεκλογές  
Τι απάντησε η υπ. Απασχόλησης Φάνη Πετραλιά σε ερώτηση του βουλευτή Μ.Στρατάκη  με θέμα "Λήψη μέτρων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών σε εύλογο χρονικό διάστημα"   
«Απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας στην Ερώτηση με αριθμό 10349/20-11-08 σχετικά με το ωράριο  εκπαιδευτικών» 
Ορισμός του προγράμματος και των κτηρίων στα οποία θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή δασκάλων - νηπιαγωγών για μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία Αθήνας, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Ρεθύμνου, Ρόδου και Αλεξανδρούπολης στις  6, 7 και 8 Μαρτίου 2009  
ΥΠΕΠΘ :Δηλώσεις των κ.κ. Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Άρη Σπηλιωτόπουλου και Προέδρου του ΔΣ της ΔΟΕ Δημήτρη Μπράτη  

ΥΠΕΠΘ : " Παράταση αποσπάσεων εξωτερικού για το σχ. έτος 2009-2010"  

ΥΠΕΠΘ: Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, για τα επίπεδα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»), Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Ισπανικής για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση», περιόδου Μαΐου 2009.  
Χρονοδιάγραμμα μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2008-2009  

Ενημέρωση για την πορεία των αγωγών του επιδόματος των 176 ευρώ από δικηγορικό γραφείο που κατέθεσε , για λογαριασμό μεγάλης μερίδας εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αγωγές για τη διεκδίκηση των αναδρομικών του επιδόματος , οι οποίες μέχρι σήμερα εκκρεμούν. - Δείτε την απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την προσφυγή συναδέλφων από σχολείο της Θεσσαλονίκης για τα αναδρομικά του επιδόματος των 176 €. 

Μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Επέτειο του Πολυτεχνείου  
Διαπιστωτικά τεστ  για την αρχική εκτίμηση του βαθμού κατοχής της ελληνικής γλώσσας(επίπεδο 1)  
Διαπιστωτικά τεστ για την αρχική εκτίμηση του βαθμού κατοχής της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο 2)
Ενημέρωση εκπ/κών που πιστοποιήθηκαν και ανήκουν στο έργο Ι - ΕΠΕΑΕΚ 2005/16-10-2008  
Διευκρινήσεις για την καταχώριση αιτήσεων Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008  
Πρόσκληση για Αίτηση Συμμετοχής στην Επιμόρφωση των Συντονιστών του Εργαστηρίου του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας».  

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2008-2009  

ΥΠΕΠΘ: Λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος 2008-2009 (21-08-2008) 

ΥΠΕΠΘ:Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο(22-08-2008)
ΥΠΕΠΘ:Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (22-08-2008)

ΥΠΕΠΘ: Διαδικασία Προμήθειας βιβλίων Αγγλικής Γλώσσας για τη Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2008- 2009 (21-08-2008) 

ΥΠΕΠΘ: Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2008-2009 (21-08-2008) 
ΥΠΕΠΘ:"Ένταξη μόνιμων υπαλλήλων του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, στις ιδρυθείσες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις εγκαταστάσεις  του Ε.Ι.Κ"
Ανανεώθηκε ο Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) (21-08-2008)
Το τελικό  σχέδιο νόμου για την Ειδικη Αγωγή
18-08-2008 :Ανανεώθηκε ο πίνακας κατάταξης αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007/08 .Μαθητές, σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό (Στοιχεία Έναρξης). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που θα κληθούν για εγγραφή και φοίτηση στα Διδασκαλεία της χώρας 

Ανανεώθηκαν οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ,  μηδενικής προϋπηρεσίας και ωρομισθίων ανά περιφέρεια στις 13/08/08
Συμπληρωματικές Αποσπάσεις  Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Γραφεία και Διευθύνσεις (β' φάση)  
Ανακλήσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Γραφεία και Διευθύνσεις (β' φάση)  
Μετατάξεις εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 648/15-07-08) 

08-08-2008 : Ανανεώθηκαν οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μηδενικής προϋπηρεσίας, Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο, Ολοήμερων ανά διδακτικό αντικείμενο και περιφέρεια 

ΥΠΕΠΘ: Ανακοινοποίηση της εγκυκλίου με αριθμό 104176/Δ2/5-8-2008 περί παραιτήσεων εκπαιδευτικών. 
ΕΣΥΕ: Στατιστικά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακαδημαϊκού έτους 2007-08  
ΥΠΕΠΘ 07-08-08: Υποβολή Ενστάσεων Υποψηφίων Εκπαιδευτικών - ΣΜΕΑ 
Ανανεωμένοι Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων ανά Περιφέρεια
Υποβολή Aίτησης για Ένταξη στους Πίνακες - ΠΕ70 
Συμπληρωματική Εγκύκλιος Πρόσκλησης Αναπληρωτών Κλάδου Δασκάλων ΠΕ70 
Διορισμοί Πολυτέκνων Α/θμιας Εκπ/σης 2008-2009  

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2008-2009 

Παραιτήσεις και απολύσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν. 3687/2008)  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 

Διορισμοί δασκάλων (ΠΕ 70) για το σχολικό έτος 2008-09 
Διορισμοί νηπιαγωγών (ΠΕ 60) για το σχολικό έτος 2008-09  
Διορισμοί Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας για το σχολικό έτος 2008-2009
ΥΠΕΠΘ: Σήμερα Σάββατο 2/8 θα ανακοινωθούν οι διορισμοί 6.827 μονίμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2008-2009-Πόσοι διορίζονται ανά κατηγορία - Ανάληψη υπηρεσίας από 21-25/8  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ:ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2008-2009.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: «ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ» 
ΥΠΕΠΘ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση τρίμηνης άδειας 
ΥΠΕΠΘ:Πίνακας ανοικτών για διορισμό δυσπρόσιτων σχολείων (ανακοινοποίηση). 
                                             ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΥΣΠΕ