Μισθολογικά
2011 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ( ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΣΤΕΙ)

Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ)

του Γιάννη Μπαλάγκα , ειδικού συνεργάτη της Δ.Ο.Ε

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΓΑΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (αφορολόγητο 5000)

Μπαλάγκας Γιάννης

Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ 

Οικονομικά εκπαιδευτικών

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ :α) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας καιβ) Μείωση του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 3205/2003 και λοιπών παρεμφερών επιδομάτων».

ΦΕΚ 1853 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 

Αναλυτικά η μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών από 1-9-2011  

Αναλυτικά η μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών από 1-9-2011  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΟ Ν. 3865/2010 (Του Γιάννη Μπαλάγκα ,ειδικού συνεργάτη της ΔΟΕ)  

2010 

 Ο νέος πίνακας με την ονομαστική μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών για το 2011

 Πίνακας με την ονομαστική μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών για το  2010 

 Πίνακας με την ονομαστική μείωση αποδοχών των εκπαιδευτικών από την εισοδηματική πολιτική του 2010  

Από το Γιάννη Μπαλάγκα  

2009 
Μισθοί Εκπαιδευτικών 2009 (Πίνακες για όλες τις κατηγορίες) 
Κύρια σύνταξη 
ΤΕΑΔΥ 2009 
ΜΤΠΥ 2009 
ΕΦΑΠΑΞ 2009 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΙΣΘΙΩΝ  Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό (Τελευταία  ενημέρωση του πίνακα στις  01-06-10 )-Η νέα ενιαία κλίμακα για εισοδήματα του 2010 

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων  εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο εξωτερικό (ΦΕΚ1840/τ.β/2009 )  

2008 
Μισθοί Εκπαιδευτικών 2008 (μέχρι 30-09-2008-Πίνακες για όλες τις κατηγορίες)        Κατεβάστε τους πίνακες σε μορφή pdf
Μισθοί Εκπαιδευτικών 2008 (από 01-10-2008-Πίνακες για όλες τις κατηγορίες)          Κατεβάστε τους πίνακες σε μορφή pdf  
Μισθολογικά-Κρατήσεις 
Κρατήσεις Εκπαιδευτικών από 1/1/2008  
Μισθολογικοί Πίνακες 
Συγκριτικοί πίνακες
 Σύγκριση καθαρών αποδοχών εκπαιδευτικών 2004-2006
 Σύγκριση καθαρών αποδοχών εκπαιδευτικών 2003-2006
Οι μισθοί των Εκπαιδευτικών στην Ε.Ε. 
 

                                                                           ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

KATAΛΗΚΤΙΚΟΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ 12.556 18.429
ΔΑΝΙΑ 30.312 41.593
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 37.350 45.374
ΒΕΛΓΙΟ 24.384 43.672
ΙΣΠΑΝΙΑ 22.270 39.803
ΓΑΛΛΙΑ 17.463 33.205
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 18.338 35.644
ΙΤΑΛΙΑ 17.528 27.495
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 48.948 98.221
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 24.135 48.662
ΑΥΣΤΡΙΑ 22.941 55.778
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 12.276 33.966
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 21.291 31.947
ΣΟΥΗΔΙΑ 18.188 20.885
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 19.401 35.065
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Ε.Ε. 23.159     40.649    
     
ΕΛΛΑΔΑ/Ε.Ε. 54% 45%    
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTAST, 2001