Τηλεφωνικός Κατάλογος Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Π.Ε.

NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας

Πολυνομοσχέδιο για την παιδεία ( Όλα τα πρακτικά της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων - Η τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΟΕ Δημήτρη Μπράτη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής με τις τοποθετήσεις βουλευτών-Ο νόμος όπως ψηφίστηκε στη Βουλή)

Οι βάσεις των μεταθέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για κάθε περιοχή για τα έτη 2006 ,2007, 2008 και 2009
Θέματα Εξετάσεων Διδασκαλείων 2002-2009
Χαιρετισμός - τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΟΕ στο διήμερο Συνέδριο 11-12 Δεκέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης με θέμα:« Αυτοδιοίκηση και Παιδεία»

Υπουργείο Παιδείας: Η Α/βάθμια εκπαίδευση σε αριθμούς (μαθητές και εκπαιδευτικοί ανά κλάδο) το 2008/09

Για τις ανακοινώσεις των παρατάξεων μπορείτε να ενημερώνεστε από τους παρακάτω συνδέσμους των κεντρικών τους σελίδων

 
 

Συνταξιοδοτικά ενημερωτικά θέματα του Γιάννη Μπαλάγκα

Οι παροχές που χορηγεί ο ΟΠΑΔ στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, οι δικαιούχοι αυτών και οι προϋποθέσεις παροχής τους (ΦΕΚ 213/17-02-2005)

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Εκπαιδευτικός
Υπηρεσιακά
Μεταθέσεις
Αποσπάσεις
Διορισμοί
¶δειες
Μισθολογικά
Συνταξιοδοτικά

Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα των εκπαιδευτικών του Δημοσίου (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ,ΑΘΗΝΑ 2008)

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι

Σχολικές Μονάδες

Διάφορα
Αναζήτηση Σχολείων
Ειδική Αγωγή

Διάφορα
Αυτόματη Αναζήτηση Ανακοινωμένων Νέων Θέσεων ΔΕΠ
ΑΣΕΠ 2008 : Χρήσιμες πληροφορίες για το δάσκαλο και τη νηπιαγωγό
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία
Το νομικό πλαίσιο για τους διορισμούς και τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών
Το νομικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων
Τι ισχύει για τις εκπαιδευτικές άδειες
Μόρια Δημοτικών Σχολείων
Μόρια Νηπιαγωγείων
Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
(Επικαιροποίηση Ιουνίου 2008)
Ερωτήσεις απαντήσεις για τις αποσπάσεις στο εξωτερικό
Γενικές πληροφορίες για το επιμίσθιο
Θέματα Εξετάσεων Διδασκαλείων 2002-2009
Κωδικοποιημένη εκπαιδευτική νομοθεσία. "Το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού". Νέα έκδοση (Γ΄). Του Γ. Δημητρακόπουλου, Αιρετού ΠΥΣΠΕ Πειραιά.
Παροράματα στα νέα διδακτικά πακέτα Π.Ε.
Διδακτικά πακέτα Δημοτικού
Εκπ/κό Λογισμικό Δημοτικού

Θέατρα-Μουσεία-Βιβλιοθήκες

Θέατρα που δέχονται την εκπτωτική κάρτα της ΔΟΕ (2009)
Θεματικός Κατάλογος Μουσείων της Ελλάδας
Βιβλιοθήκες Ελλάδας , ευρωπαϊκών και άλλων χωρών

Κάρτα ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους , τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης

ΥΠΕΠΘ-Περιφερειακές Δ/νσεις-Δ/νσεις -Γραφεία-ΠΕΚ κτλ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ

Οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και οι αρμοδιότητες τους
Τηλεφωνικός Κατάλογος Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τηλεφωνικός Κατάλογος Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας
Περιοχές Ευθύνης - Τηλέφωνα Διευθύνσεων Π.Ε
Κατάλογος ανεξάρτητων - αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ΥΠΕΠΘ
Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε.
Διευθύνσεις ΠΕΚ και εξακτινωμένων ΠΕΚ
Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της χώρας
Ομοσπονδίες-Ενώσεις Γονέων

Υπολογισμός Σύνταξης
Σχολικές Επιτροπές
Πληροφορίες για τις Σχ.Επιτροπές (Μέρος 1ο)
Πληροφορίες για τις Σχ.Επιτροπές (Μέρος 2ο)
Έντυπα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Πίνακας πιστοποιητικών -δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Δημόσιες Υπηρεσίες

Επίκαιρα

Πως προσδιορίζεται η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων
Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπ/κών που υπηρετούν στα Δημοτικά σχολεία
Eπίσημες διακοπές και αργίες που προβλέπονται για τα Σχολεία

Επισκεφθείτε την παλιά ιστοσελίδα της ΔΟΕ

 

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι 

 2010-11

ΥΠΕΠΘ 

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 83 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένος εδώ.  
Προσλήψεις Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πλήρους Απασχόλησης  

Το  Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε  τις προσλήψεις 51 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πλήρους Απασχόλησης  για το σχολικό έτος 2010-2011, στο πλαίσιο των Πράξεων Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους ¶ξονες Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση .

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη  12 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ. 

Προσλήψεις Αναπληρωτών Νηπιαγωγών και Δασκάλων (ΣΤ΄Φάση)

Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Π70  είναι αναρτημένοι εδώ. 

 Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Π60  είναι αναρτημένοι εδώ. 

Προσλήψεις Αναπληρωτών Νηπιαγωγών και Δασκάλων (Ε΄Φάση) 

Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 είναι αναρτημένοι εδώ

Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 είναι αναρτημένοι εδώ 

12-11-10 Πρόσληψη 235 Δασκάλων Γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένος εδώ.  

12-11-10 Πρόσληψη 36 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ο πίνακας με τα ονόματα των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένος εδώ.

29-10-10 Προσλήψεις Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Για τον πίνακα της  Δ΄ Φάσης Αναπληρωτών Κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων στην  Α/θμια  Εκπ/ση Σχολ. Έτ. 2010-2011 πατήστε εδώ.
Για τον πίνακα της Δ΄ Φάσης Αναπληρωτών Κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Α/θμια Εκπ/ση Σχολ. Έτ. 2010-2011 πατήστε εδώ.
 

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2010-2011, προσλαμβάνονται 431 εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι εδώ

Πίνακες με τα ονόματα των 97 Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και των 288 Δασκάλων Γενικής εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι οποίοι θα απασχοληθούν ΜΟΝΟ στην παράλληλη στήριξη.

Δάσκαλοι 

Νηπιαγωγοί-Ειδικής Αγωγής Δάσκαλοι   

10-09-10 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

04-10-10 Πρόσληψη Εκπ/κών Πληροφορικής στην Α/θμια Εκπ/ση  

04-10-10 Πρόσληψη Εκπ/κών Αισθητικής Αγωγής (Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Θεατρικών Σπουδών και Δραματικής Τέχνης) στην Α/θμια Εκπ/ση

04-10-10 Πρόσληψη αναπληρωτών εκπ/κών μειωμένου ωραρίου 2ης Ξένης Γλώσσας (Γαλλικών-Γερμανικών)  

Προσλήψεις 57 Εκπαιδευτικών ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε)  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  10 Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ με γνώση της γραφής Braille ως προσωρινών Αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2010-2011  
 
Προσλήψεις Αναπληρωτών Νηπιαγωγών και Δασκάλων (Γ΄Φάση) 
 
Aνάληψη  υπηρεσίας από Δευτέρα 27/09/2010 έως και την Τετάρτη 29/09/2010
 
 

ΥΠΕΠΘ  

Προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 90 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 31 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών        

 Για τους πίνακες του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων πατήστε εδώ.


 Για τους πίνακες του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών πατήστε εδώ. 

10-09-10 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   
Πρόσληψη Εκπ/κών Αισθητικής Αγωγής (Καλλιτεχνικών, Μουσικής και Θεατρικών Σπουδών) στην Α/θμια Εκπ/ση (09-09-10)

 Για τον πίνακα των ονομάτων των εκπ/κών Αισθητικής Αγωγής (Καλλιτεχνικών, Μουσικής και Θεατρικών Σπουδών) στην Α/θμια Εκπ/ση πατήστε εδώ.

Α΄ Φάση Αναπληρωτών Κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ19-ΠΕ20 στην Α/θμια Εκπ/ση Σχολ. Έτ. 2010-2011 (09-09-10)

 Για τον πίνακα των ονομάτων της Α΄ Φάσης Αναπληρωτών Κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ19-ΠΕ20 στην Α/θμια Εκπ/ση Σχολ. Έτ. 2010-2011 πατήστε εδώ.  

 Α΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών για το  Σχολ. Έτ. 2010-2011 (07-09-10) 

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010.

 Για τον πίνακα ονομάτων της Α΄ Φάσης Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Σχολ. Έτ. 2010-2011 πατήστε εδώ.

 Για τον πίνακα των ονομάτων της  Α΄ Φάσης Αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών Σχολ. Έτ. 2010-2011, πατήστε εδώ. (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ : Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2010-2011  

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr/, οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι  τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν από τη Δευτέρα 26/07/2010 έως και την Τετάρτη 28/07/2010.

 Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε  εδώ

 2010

 Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-θρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄). 

 α)  Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  κλάδων ΠΕ 16.01, ΠΕ 16,02, ΠΕ 17.13, ΠΕ 17.14 και ΤΕ 16 για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄).- β)  Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2010-2011

περισσότερα.... 

2009 
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Αττικής: Προσλήψεις Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το διδακτικό έτος 2009-2010 (νέα ενημέρωση) 
Θ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Σχολ. Έτους 2009-2010  
Θ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών Σχολ. Έτους 2009-2010  
Β΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ11 Σχολ. Έτους 2009-2010  
Ζ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Σχολ. Έτους 2009-2010  
Δ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ06 στην Α/θμια Εκπ/ση  
Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2009-2010. 
Προσλήψεις 230 εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπσης σε ΣΜΕΑΕ  
ΣΤ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Σχολ. Έτους 2009-2010 
ΣΤ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών Σχολ. Έτους 2009-2010  
Γ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ06-Αγγλικής στην Α/θμια  
Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2009-2010. 
Ε΄ Φάση Αναπληρωτών Δασκάλων-ΠΕ70  
Ε΄ Φάση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών-ΠΕ60  
Β΄ Φάση Αναπληρωτών Αγγλικής-ΠΕ06 στην Αθμια Εκπαίδευση  
Δ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων και Δ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών Σχολ. Έτους 2009-2010  
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2009-2010  
Γ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Σχολ. Έτους 2009-2010 
Γ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών Σχολ. Έτους 2009-2010  
ΥΠΕΠΘ : 15-09-09 Απόφαση εξαίρεσης για εκπαιδευτικούς από ΣτΕ  
H γνωμοδότηση (25/2007/3-9-2007)   της  Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 28, παρ. 4 του Ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) και τις υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών  κατά την προηγούμενη προεκλογική περίοδο.  
Β' Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Σχολ. Έτους 2009-2010 
Β' Φάση Αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών Σχολ. Έτους 2009-2010
 
Α' Φάση Αναπληρωτών ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας στην Α/θμια  
Α' Φάση Αναπληρωτών ΠΕ16-Μουσικής στην Α/θμια  
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.   
Α΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70-Δασκάλων Σχολ. Έτους 2009-2010  
Α΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ60-Νηπιαγωγών Σχολ. Έτους 2009-2010  
Πόσοι αναπληρωτές προσλήφθηκαν ανά περιοχή   
Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΕΑΕ) Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2009-10  
ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων διαγωνισμού εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 60 & ΠΕ 03 (Προκ. 2Π/2009&3Π/2008) (17/7/09)  

Οριστικά Αποτελέσματα -ΑΣΕΠ Δάσκαλοι Π70

-ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 55 ΜΟΝΑΔΕΣ ΩΣ ΒΑΘΜΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 55 ΜΟΝΑΔΕΣ ΩΣ ΒΑΘΜΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

                           ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ  

ΥΠΕΠΘ: ¶μεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν στις Υπηρεσίες σας αιτήσεις με τις οποίες ζητούν διόρθωση, συμπληρωματική καταχώριση ή τροποποίηση των στοιχείων του ατομικού φακέλου τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις ΣΜΕΑΕ»  
3Π/2008 : Προσωρινά αποτελέσματα των κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης  

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70, ΠΕ04, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 & 3Π/2008) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  (Π 60)

ΑΣΕΠ: ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ  ΠΕ60 : 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  

περισσότερα

ΔΑΣΚΑΛΩΝ (Π 70) 
 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘ/ΓΙΑ (ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ) ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ    ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
 ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘ/ΓΙΑ (ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ) ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ  
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 
 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 Για τις υπόλοιπες κατηγορίες επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ( www.asep.gr  )
 
Προσλήψεις Αναπληρωτών 2008 
Ιγ΄ ΦΑΣΗ Αναπληρωτών ΠΕ70 - ΠΕ60 και ΣΤ΄ ΦΑΣΗ Αναπληρωτών ΠΕ11 Σχολ. Έτους 2008-09 (31-03-09) 
Ιβ΄ ΦΑΣΗ Αναπληρωτών ΠΕ70 - ΠΕ60 και Ε΄ ΦΑΣΗ Αναπληρωτών ΠΕ11 - ΠΕ06 Σχολ. Έτους 2008-09 (31-03-09) 
Προσλήψεις Αναπληρωτών ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ11-ΠΕ06 στην Α/θμια Εκπ/ση (13-02-09)   
Πίνακας με τις πρόσληψεις αναπλητωτών εκπαιδευτικών ανά κλάδο, για το σχολικό έτος 2008-09, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 10-11-2008 στις Δ/νσεις Π.Ε. 
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ' φάση)  
Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ11 Α/θμιας Εκπ/σης (21-11-08)  
ΣΤ΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70 - Δασκάλων 
Β΄ Φάση Αναπληρωτών ΠΕ06 στην Α/θμια (16-10-2008) 
Ε΄ Φαση Αναπληρωτών ΠΕ70 Σχολ. Ετ. 2008-09 (14-10-08)  
Ε΄ Φαση Αναπληρωτών ΠΕ60 Σχολ. Ετ. 2008-09 (14-10-08)  
Δ' Φάση Αναπληρωτών ΠΕ70 (30-09-08) 
Δ' Φάση Αναπληρωτών ΠΕ60 (30-09-08)  
Πρόσληψη Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής με γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 
Γ΄ Φάση Αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70 Σχολ. Ετ. 2008-09 
Γ΄ Φάση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΠΕ60 Σχολ. Ετ. 2008-09  
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' φάση)  
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΠΕ06 Αγγλικής: 159 εκπαιδευτικοί 
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΠΕ16 Μουσικής: 65 εκπαιδευτικοί 
Διορισμοί Αναπληρωτών ΠΕ (Β΄ Φάση) (06-09-08).            Δάσκαλοι (ΠΕ70)  , Νηπιαγωγοί (ΠΕ60) 
Α΄ Φάση Αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70 Σχολ. Έτ. 2008-09 (Ανακοινοποίηση)  
Α΄ Φάση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΠΕ60 Σχολ. Έτ. 2008-09 (Ανακοινοποίηση) 
Α΄ Φάση Αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ70 Σχολ. Έτ. 2008-09 
Α΄ Φάση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών ΠΕ60 Σχολ. Έτ. 2008-09  
Α' Φάση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Εγκύκλιοι-Διάφορα
2009-2010 
ΥΠΕΠΘ : ΘΕΜΑ : α)Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 Μουσικής για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών των Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των μουσικών ειδικεύσεων στα Μουσικά Σχολεία  για το σχολικό έτος 2009-2010  - β)  Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2009-2010   
ΥΠΕΠΘ:Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2009-10.  
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Σχολικού Έτους 2009-2010 (12-06-09)  
2008-09 

ΥΠΕΠΘ :«Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής,  Α/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών  Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά  για το διδακτικό έτος 2008- 2009 »  

Ωράριο ωρομίσθιων εκπ/κώ κλάδων ΠΕ 16.01, ΠΕ 16.02 και ΤΕ 16 Μουσικής - ΥπΕΠΘ Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε., Τμήμα Διορισμών 
ΥΠΕΠΘ: Καλούνται οι δάσκαλοι που δεν υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στους πίνακες να υποβάλουν αίτηση από 15/10 μέχρι 22/10 (15/10/08)  
ΑΣΕΠ  : Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών      -   Θέσεις, Ύλη και Προσόντα Διορισμού  
Οριστικός πίνακας υποψηφίων αναπληρωτών - ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  (ΕΒΠ) για ΣΜΕΑ & ΚΔΑΥ της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης Αττικής (02/09/08) 
ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις 578 Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 181 Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης ως προσωρινών Αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2008-09 »  

Συγκεντρωτικά στοιχεία (ανά περιοχή ) Α΄ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2008-09 

Εξεταστέα Ύλη ΑΣΕΠ
Ανανεώθηκε ο Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) (21-08-2008) 
ΥΠΕΠΘ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής,  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά  για το διδακτικό έτος 2008- 2009 »  
Θέμα: Συμπλήρωση της εγκυκλίου με αριθ.πρωτ.84085/Γ6/26-6-08 «πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π) για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2008-09 
Υποβολή Aίτησης για Ένταξη στους Πίνακες - ΠΕ70  
ΥΠΕΠΘ 07-08-08: Υποβολή Ενστάσεων Υποψηφίων Εκπαιδευτικών - ΣΜΕΑ 
Συμπληρωματική Εγκύκλιος Πρόσκλησης Αναπληρωτών Κλάδου Δασκάλων ΠΕ70 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ:ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 2008-2009.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ
Πληροφορίες για τις άδειες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών 
ΥΠΕΠΘ: Διευκρινίσεις για το 24μηνο, 30μηνο, τρίτεκνους και πολύτεκνους  
Αυτοδίκαιη απόλυση ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
Διευκρινίσεις για Εγκυκλίους Αναπληρωτών - Ωρομισθίων